Free workshop: Creating a Conservation Plan / Gweithdy am ddim: Creu Cynllun Cadwraeth

Join us and learn how to improve the biodiversity in your meadow or grassland by creating a conservation plan.
We will also be taking a tour of Denmark Farm and finding out more about the development of its meadows.
All welcome! This workshop is hosted by Ceredigion Meadows Group.

To book a place, or to find out more, please contact: Plantlife Cymru - cymru@plantlife.org.uk / 02920 376193
..........................................................................................

Ymunwch â ni i ddysgu sut i wella’r fioamrywiaeth yn eich dôl neu’ch glaswelltir drwy greu cynllun cadwraeth.
Byddwn hefyd yn cael taith o gwmpas Fferm Denmark gan ddysgu mwy am ddatblygiad ei dolydd. Croeso i bawb!

I archebu lle, neu gael gwybod mwy, cysylltwch â: Plantlife Cymru - cymru@plantlife.org.uk / 02920 376193