Guided walk: Wild flowers at Kenfig / Tro Tywysedig: Blodau gwyllt yng Nghynffig

A walk to explore the coastal flowers of Kenfig National Nature Reserve. We hope to spot the colourful blooms of marsh helleborine, sea stock and sea holly amongst others. We will also be exploring the dynamic nature of dunes and the need to help keep the sands moving.

To book, please complete the registration form. Further details, including location and parking, will be sent after you have registered.

For more information contact: cymru@plantlife.org.uk or call 02920 376193

..........................................................................................................................................

Tro i ddod i nabod blodau arfordirol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Y gobaith yw cael cip ar flodau lliwgar caldrist y gors, murwyll arfor a chelynnen y môr ymysg eraill. Byddwn yn edrych hefyd ar natur ddeinamig y twyni a’r angen i helpu i gadw’r tywod i symud.

I archebu lle, cwblhewch y ffurflen gofrestru. Anfonir manylion pellach atoch, gan gynnwys y lleoliad a pharcio, ar ôl i chi gofrestru.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: cymru@plantlife.org.uk neu ffonio 02920 376193