Managing habitats for pollinators / Rheoli cynefinoedd i beillwyr

Find out more about managing habitats for pollinators and other invertebrates. You can also try your hand at insect identification and hear about Buglife’s B-lines project.

This workshop is hosted by Ceredigion Meadows Group with special guest Claire Dinham from Buglife Cymru

....................

Cyfle i ddysgu mwy am reoli cynefinoedd i beillwyr ac infertebratau eraill. Gallwch hefyd roi cynnig ar adnabod pryfed a chlywed am brosiect B-lines Buglife.

Grŵp Dolydd Ceredigion sy’n cynnal y gweithdy yma gyda’u gwestai arbennig, Claire Dinham o Buglife Cymru