National Meadows Day Celebration at Dinefwr / Dathlu Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd yn Ninefwr

Come along and celebrate National Meadows Day at National Trust Dinefwr’s beautiful Castle Field. Activities for all the family including guided walks, meadow surveys and crafts. Entry fee for adults is £8.00 gift aided (£7.27 non gift aided) and for children is £4.00 gift aided (£3.63 non gift aided).

Booking is not required. For more information contact: cymru@plantlife.org.uk or call 02920 376193

..........................................................................................................................................

Dewch draw i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd yn harddwch Cae’r Castell, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr. Gweithgareddau i’r holl deulu gan gynnwys troeon tywysedig, arolygon dolydd a chrefftau. Y tâl mynediad i oedolion yw £8.00 â chymorth rhodd (£7.27 heb gymorth rhodd) a £4.00 i blant â chymorth rhodd (£3.63 heb gymorth rhodd).

Does dim angen archebu lle. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: cymru@plantlife.org.ukneu ffonio 02920 376193