Ranger Ramble at Dinefwr / Rhodio gyda’r Warden yn Ninefwr

Join a guided walk around Dinefwr as we take a look at the wild flowers, plants and lichens that make their home there. With wonderful woodlands, ancient trees and magnificent meadows, we’re sure to find some botanical treats!

Booking is essential. To book a place, or for more information, please call National Trust Dinefwr on 01558 824512

...........................................................................................................................................

Dewch am dro tywysedig o gwmpas Dinefwr wrth i ni edrych ar y blodau gwyllt, planhigion a chennau sydd wedi ymgartrefu yno. Gyda choetiroedd ysblennydd, coed hynafol a gweirgloddiau gwych, rydyn ni’n siŵr o gael hyd i ambell amheuthun botanegol!

Rhaid archebu lle. I wneud hynny, neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr ar 01558 824512