Wales Members’ & Friends’ Day / Diwrnod Aelodau a Chyfeillion Plantlife Cymru

Join us for our third Wales Members’ & Friends’ Day! Discover the exciting projects and activities taking place across our nation, meet the team and find out more about our work in Wales face to face. There will also be an afternoon walk at our reserve, Caeau Tan y Bwlch, to explore the meadows and wetland. Cost: £20 for individual members, £30 for joint & family members, £30 for non members.

Booking is essential. To find out more, or to book a place, please visit https://shop.plantlife.org.uk/

For more information contact: cymru@plantlife.org.uk or call 02920 376193

........................................................................................................................................

Ymunwch â ni am ein trydydd Diwrnod i Aelodau a Chyfeillion Plantlife Cymru! Cyfle i glywed am y prosiectau a gweithgareddau cyffrous sy’n digwydd ar draws ein gwlad, i gyfarfod â’r tîm wyneb yn wyneb a dysgu mwy am ein gwaith yng Nghymru. Hefyd bydd tro yn y prynhawn yn ein gwarchodfa, Caeau Tan-y-Bwlch, i grwydro’r dolydd a’r gwlyptir. Cost: £20 i aelodau unigol, £30 i aelodau ar y cyd a’r rhai sydd ag aelodaeth deuluol a phobl nad ydynt yn aelodau.

Rhaid archebu lle. I gael gwybod mwy, neu i archebu lle, ewch at https://shop.plantlife.org.uk/

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: cymru@plantlife.org.uk neu ffonio 02920 376193