Wild flower & Orchid Count / Cyfrif Blodau Gwyllt a Thegeirianau

Join us at the beautiful Cae Blaen Dyffryn for the annual survey of the wild flowers and greater butterfly orchids at the reserve. The day will include a guided walk, wild flower survey and orchid count and a lunchtime talk. No experience necessary.

To book, please complete the registration form. Further details, including location and parking, will be sent after you have registered.

For more information contact: cymru@plantlife.org.uk or call 02920 376193

.......................................................................................................................................

Ymunwch â ni yn harddwch Cae Blaen Dyffryn ar gyfer yr arolwg blynyddol o flodau gwyllt a thegeirianau llydanwyrdd yn y warchodfa. Bydd y diwrnod yn cynnwys tro tywysedig, arolwg blodau gwyllt a chyfrif tegeirianau ynghyd â sgwrs amser cinio. Dim angen profiad.

I archebu lle, cwblhewch y ffurflen gofrestru. Anfonir manylion pellach atoch, gan gynnwys y lleoliad a pharcio, ar ôl i chi gofrestru.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: cymru@plantlife.org.uk neu ffonio 02920 376193