Jobs

Road Verge Campaign Manager

Plantlife has been working with the public, local authorities and national highways agencies to change how we manage our road verges better for wild flowers and wildlife. We are now looking for an experienced campaigner who will take our Road Verge campaign to the next level.

Closing date: Wed 29th August

Interviews in Salisbury 6th and 7th of September


Plantlife Cymru Office Volunteer

Would you like to contribute to Plantlife's efforts in saving wild plants and fungi? Or perhaps you are pursuing a career in conservation and want to gain experience and new skills.

Plantlife Cymru currently has opportunities to volunteer at their office in Cardiff. Activities are able to be shaped to your interests but could include working on projects, administration or helping with public events. An interest in wild plants/fungi and basic computer skills are essential. Time commitment is flexible but ideally you will be able to work with us for at least a day a week.

For more details about the volunteer role, please click here.

If you are interested in applying please complete the application form and return via email to cymru@plantlife.org.uk.

For an informal chat about the role, or if you have any queries, please call 02920 376193.


Gwirfoddolwr yn Swyddfa Plantlife Cymru

A hoffech chi gyfrannu i ymdrechion Plantlife wrth achub planhigion gwyllt a ffyngau? Neu efallai’ch bod yn dilyn gyrfa mewn cadwraeth ac eisiau ennill profiad a sgiliau newydd.

Ar hyn o bryd, mae Plantlife Cymru yn cynnig cyfleoedd i wirfoddoli yn eu swyddfa yng Nghaerdydd. Gall gweithgareddau gael eu llunio i siwtio’ch diddordebau ond gallent gynnwys gweithio ar brosiectau, gweinyddu neu helpu gyda digwyddiadau cyhoeddus. Mae diddordeb mewn planhigion gwyllt/ ffyngau a sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol yn hanfodol. Mae’r ymrwymiad o ran amser yn hyblyg ond yn ddelfrydol, byddwch yn gallu gweithio gyda ni am o leiaf un diwrnod yr wythnos.

Am fwy o fanylion am rôl gwirfoddolwyr, ticiwch yma

Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn gwneud cais, cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd drwy e-bost at cymru@plantlife.org.uk.

I gael sgwrs anffurfiol am y rôl, neu os oes gynnoch chi unrhyw ymholiadau, ffoniwch 02920 376193.