Taflen adnabod y Pabi

Gellir gweld y blodau llachar ac amlwg hyn ar draws y dirwedd o Fehefin i Fedi. Er bod llawer yn dibynnu ar gaeau âr (a ddefnyddir ar gyfer tyfu cnydau), gellir eu canfod hefyd mewn coetiroedd a gwrychoedd, ar dir sydd wedi’i droi, ar hyd ochrau ffyrdd ac ar yr arfordir. Mae ‘na saith math i’w hadnabod. Ceisiwch weld faint y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw.