Skip to main content

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Byddwch yn gweithio i gynyddu gwytnwch gwelltir gwarchodedig ledled Cymru drwy wella cyflwr a chysylltedd eu cymunedau botanegol a mycolegol. Byddwch yn ymgysylltu gyda phobl ledled Cymru ac yn eu hysbrydoli i ddysgu am gadwraeth gwelltir a chymryd rhan gyda’i warchod drwy gyfleoedd gwirfoddoli a swyddi preswyl.

Am bwy rydyn ni’n chwilio?

Rydym yn chwilio am ecolegydd gwelltir brwdfrydig gyda phrofiad o wireddu project cadwraeth, i gydweithio gyda’n partneriaid, staff, ffermwyr a thirfeddianwyr, contractwyr a gwirfoddolwyr i sicrhau ein bod yn llwyddo i sicrhau canlyniadau cadwraethol ar ein safleoedd targed.

Pam fod y gwaith hwn yn bwysig?

Mae gwelltir llawn-rhywogaethau yn un o gynefinoedd mwyaf bregus Cymru. Byddwch yn gweithio i helpu i adfer rhai o welltiroedd pwysicaf Cymru, ac ysbrydoli mwy o bobl i gymryd rhan ac, wrth wneud hynny, sicrhau dyfodol ein gwelltir.

Our Employee Benefits

Working at Plantlife will give you a friendly and flexible working environment, excellent benefits and an opportunity to really make a difference. More reasons why Plantlife is a great place to work

Renumeration

 • A fair and competitive pay structure
 • 6% contributory pension scheme
 • 36 days annual leave per year including bank holidays increasing with length of service
 • Staff assistance emergency loan
 • Death in service scheme

Health and Wellbeing

 • Generous Occupational sick pay
 • Employee Assistance Programme
 • Free Flu Jabs
 • Free eye test (up to £25) and £55 contribution towards spectacles for work based VDU use
 • Paid bereavement and compassionate leave

Flexibility

 • Formalised flexible working (dependent on role)
 • Hybrid working inclusive of working from home allowance
 • 5 days per year (pro rata) time off for dependents
 • Up to 2 days paid leave for unforeseen domestic emergencies