Managing your Meadow / Rheoli eich Dôl

A morning for meadow owners and managers in Ceredigion

A morning of talks and discussion to help you learn more about meadows and how to keep them blooming. We’ll have talks about grazing for conservation, managing grassland for fungi and Denmark Farm’s experience of restoring their meadows. We will also be discussing what support would be useful to help you manage your own meadows in the future.

Booking is essential. To book, or to find out more, contact: cymru@plantlife.org.uk / 07741 314155

Bore i berchnogion a rheolwyr dolydd yng Ngheredigion

Bore o sgyrsiau a thrafodaeth i'ch helpu i ddysgu mwy am ddolydd a sut i'w cadw i flodeuo. Bydd gennym sgyrsiau am bori ar gyfer cadwraeth, rheoli glaswelltir ar gyfer ffyngau a phrofiad Fferm Denmark o adfer eu dolydd.

Byddwn hefyd yn trafod pa gefnogaeth fyddai’n ddefnyddiol i chi i'ch helpu i reoli eich dolydd eich hun yn y dyfodol.

Mae archebu lle yn hanfodol. I archebu lle, neu i gael gwybod mwy: cymru@plantlife.org.uk / 07741 314155


This is a free event however donations are greatly received. If you are a member, thank you very much for helping us. If you aren’t, and would like to make a donation, you can donate here. You can find out more about Plantlife in our e-newsletter by clicking here.