Skip to main content

Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd 2023

Cymerwch ran yn Niwrnod Cenedlaethol y Dolydd Plantlife ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf 2023 drwy ymweld â’ch dolydd cyfagos ar eu gorau ganol haf.

Eleni rydyn ni’n dathlu gwerth ein glaswelltiroedd lleol llawn rhywogaethau, gan gynnwys dolydd. Maen nhw’n adnoddau hynod bwysig sy’n darparu noddfa i fywyd gwyllt, yn cloi carbon ac yn hanfodol i’n lles.

#DiwrnodCenedlaetholyDolydd

Free
A hay meadow in Pembrokeshire with a blue sky
  • Go to:

Cymerwch ran

Mae dolydd blodau gwyllt yn edrych ar eu gorau yn yr haf, wrth i’r blodau flodeuo a phennau’r hadau ffrwydro yn yr haul. Fodd bynnag, mae ein dolydd ni mewn helynt. Mae’r rhan fwyaf o’n glaswelltiroedd hynafol llawn rhywogaethau ni wedi’u colli, a nawr mae ein dolydd ni ein hangen ni’n fwy nag erioed.

Ymunwch â Plantlife wrth i ni dynnu sylw at ba mor bwysig yw ein dolydd gwyllt ni sy’n llawn planhigion ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Dolydd eleni.

Ymweld â gwarchodfa

Did you know Plantlife has 23 nature reserves across the UK? Visit your nearest reserve and see if you can find some of the different grassland habitats and rare species that they support.

Gwneud eich dôl eich hun

Meadows aren’t just for the countryside! Follow our expert guide to turn your garden lawn into next year’s mini meadow.

Cadwch bethau’n lleol

Discover your nearby meadows, whether it’s a wild area in your local park or church yard, or even your own lawn! See what you can find on your doorstep. Use our ID guide to help.

Peidiwch ag anghofio dilyn y cod cefn gwlad wrth ymweld â mannau gwyrdd i warchod y rhywogaethau bregus a phrin sy’n galw ein dolydd ni’n gartref.

Instagram yn Fyw

Purple Harebell flowers in a blue sky

Diwrnod Cenedlaethol y Dolydd yn Fyw

Gwyliwch ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf wrth i Plantlife fynd yn fyw ar Instagram ledled y wlad.

Dysgwch am wahanol fathau o ddolydd a pham eu bod mor bwysig.

Digwyddiadau

Wildflower Fun at Aberfeldy
11am-3pm
Aberfeldy side of Wade’s Bridge, PH15 2FG

Wildflower Fun at Aberfeldy

Walk the riverside path to see the Weem hay-meadow and talk ‘flowers, butterflies, moths and nature’. No booking needed – queries to david.tollick@pkct.org.

Porthkerry Park Meadows Day
11am-3pmHikers walking through long grass.
Porthkerry County Park, CF62 3BY

Porthkerry Park Meadows Day

Join VOG, Bridgend and NPT Meadows Group next Saturday 1 July at Porthkerry Country Park to celebrate all things meadow! Free drop in event with some bookable sessions.

Guided walks at Gilbert White’s House
11am + 2pm (repeated)A hay meadow at Gilbert Whites House
Gilbert White’s House & Gardens, GU34 3JH

Guided walks at Gilbert White's House

A 45 minute guided walk around the beautiful meadow at Gilbert White’s House and Gardens. Please note you must also purchase tickets to the garden to join this walk.