Skip to main content

Ioga Awyr Agored Rhosneigr Diwrnod Twyni Tywod y Byd

Dyddiad:24 Mehefin

Amser: 11:00 – 12:00

Lleoliad: The Oyster Catcher, Llyn Maelog, Rhosneigr, LL64 5JP what3words.com/emphasis.prepped.afflict

Ar Ddiwrnod Twyni Tywod y Byd eleni, ymunwch â ni ac Imogens Yoga Moves ar y twyni am sesiwn ioga awyr agored.

Free
Five people

Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal rhwng 11:00 a 12:00 ar 24ain Mehefin, gan gyfarfod am 10:50 ar yr ardal o laswellt gwastad yn y twyni** yn union y tu ôl i The Oyster Catcher.

Mae’r sesiwn am ddim a bydd yr holl offer ar gyfer yr ioga’n cael ei ddarparu, ond mae croeso i chi ddod â’ch offer eich hun. Dewch â’ch dŵr eich hun a blanced / siwmper ar gyfer diwedd y sesiwn oeri.

Mae toiledau, byrbrydau, diodydd a pharcio ar gael yn The Oyster Catcher, ond pan fydd y tywydd yn gynnes gall y maes parcio fod yn brysur felly rhowch ddigon o amser i gyrraedd y lleoliad.

Rhaid i bob person dan 18 oed fod yng nghwmni rhywun dros 18 oed. Yn anffodus, ni allwn groesawu cŵn yn y digwyddiad yma ar hyn o bryd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r archeb, cysylltwch â Hannah.Lee@Plantlife.org.uk. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud yn benodol â fformat y sesiwn ioga, cysylltwch ag imogensyomoves@gmail.com

**os byddwn yn ddigon anffodus i gael tywydd garw iawn (glaw trwm a / neu wynt cryf iawn), bydd y sesiwn yn cael ei gynnal yn hwb cymunedol Llanfaelog, Tŷ Croes, LL63 5SS. Gofynnir i chi am eich rhif ffôn wrth archebu, rhowch hwn fel ein bod yn gallu anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atoch chi pe bai’r tywydd yn troi.

Five people

Cyfarfod Imogen

Mae gen i angerdd dros ddylunio llifau ioga creadigol, gan helpu i adeiladu cryfder ac eglurder yn y meddwl a’r corff. O ble daeth yr angerdd yma? Rydw i’n caru popeth sy’n ymwneud â chynaliadwyedd a natur a sut gall yr awyr agored.

Fy nod i gydag addysgu yw dod o hyd i ffordd lawen o ddod o hyd i gydbwysedd rhwng cyflym ac araf, cryf a hyblyg.