Skip to main content

Twyni Crymlyn Bioblitz a Lansiad Cerflun

Dyddiad: Dydd Sul 16 July

Amser: 10:00 – 15:30

Lleoliad:
Twyni Crymlyn SSSI,
Campws y Bae Prifysgol Abertawe, SA1 8EN what3words.com/drooling.blend.binder

Ymunwch â phrosiect Twyni Deinamig a Phrifysgol Abertawe i ddathlu lansiad cerflun newydd Porth y Twyni yn Nhwyni Crymlyn.

Am ddim

Free
A group of volunteers take part in a citizen science session on the dunes

 Ymunwch â phrosiect Twyni Deinamig a Phrifysgol Abertawe i ddathlu lansiad cerflun newydd Porth y Twyni yn Nhwyni Crymlyn. Bydd cyfle i archwilio gyda Plantlife, Cyfoeth Naturiol Cymru, Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWBReC) a Buglife ar 16eg Gorffennaf am ddiwrnod o ddathlu wrth i ni dorri rhuban cerflun newydd yn y twyni. Wedi’i ddylunio gyda mewnbwn lleol, nod y cerflun yw dathlu’r amrywiaeth o blanhigion a bywyd gwyllt y mae posib eu darganfod ar y safle.

Amserlen y digwyddiad

Drwy’r dydd: O 10:00 tan ddiwedd y digwyddiad ymunwch â ni ar gyfer:

  • Mwynhewch luniaeth am ddim
  • Cofnodi pa fywyd gwyllt sydd i’w weld ar y twyni drwy gyfrwng bioblitz, does dim angen unrhyw brofiad – bydd yr holl gyfarwyddiadau ar gael ar y safle gan SEWBReC.
  • Cymryd rhan yn ein helfa garthwr – tybed allwch chi weld pa fywyd gwyllt amrywiol sydd wedi’i gynnwys yn nyluniad y cerflun ac wedyn ewch allan i’r twyni i ddod o hyd i’r planhigion a’r bywyd gwyllt yma a thynnu llun o’ch darganfyddiadau! Bydd raffl ar gyfer yr holl helfeydd fydd yn cael eu cwblhau.

10:30 – 12:00: Cyfle i ddarganfod y twyni gyda Warden y safle, Ben Sampson, a gwirfoddolwyr lleol. Ymunwch â’r tîm am daith gerdded bywyd gwyllt gyffredinol i ddarganfod SoDdGA Twyni Crymlyn – cyfle i ddysgu sut mae twyni tywod yn ffurfio, pa blanhigion a bywyd gwyllt sy’n eu galw’n gartref a pha waith sy’n cael ei wneud i warchod y twyni tywod.

12:00 – 13:00: Rydyn ni wedi gadael rhywfaint o amser i chi fwyta eich cinio, ymlacio yn yr haul neu wneud mwy o gofnodion bywyd gwyllt. Er bod siopau ar y safle, mae’r ddarpariaeth yn gyfyngedig yn ystod yr haf, felly dewch â’ch cinio gyda chi.

13:00 – 13:30: Ymunwch â ni i ddathlu wrth i ni dorri’r rhuban ar y cerflun newydd! Rhannwch eich lluniau eich hun gyda’r hashnod #HunlunCerflun a mwynhau lluniaeth am ddim.

13:30 – 15:00: Cyfle i ddarganfod pryfed peillio’r twyni a dysgu mwy am brosiect B-Lines gydag Ai-Lin Kee o Natur ar Garreg Eich Drws. Mae’r sesiwn yma’n cael ei gyflwyno fel rhan o Brosiect B-Lines Castell-nedd Port Talbot Buglife Cymru – prosiect 3 blynedd sy’n gweithio gyda chymunedau a phartneriaid i adfer a chreu cynefin llawn blodau gwyllt o fewn rhwydwaith B-Lines, gan gefnogi pryfed peillio gan gynnwys rhywogaethau sy’n brin yn genedlaethol fel y Wenynen Hirgorn a’r Gardwenynen Feinlais.

 

Rhaid i bob person dan 18 oed fod yng nghwmni rhywun dros 18 oed. Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda ar dennyn byr. Gwisgwch esgidiau cryf os gwelwch yn dda – gall y twyni fod yn agored iawn ac rydym yn eich cynghori i wisgo haenau. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y digwyddiad, cysylltwch â Hannah.Lee@Plantlife.org.uk.

Ar gyfer yr holl weithgareddau cyfarfod ym mynedfa Sgwâr Margam Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni Crymlyn. Mae hon wedi’i lleoli ar Ffordd Crymlyn ar Gampws Bae Abertawe

There are currently no upcoming events

Past events

Arddangosfa: Twyni Tywod yn yr Ucheldre
A sign on the dunes at night

Arddangosfa: Twyni Tywod yn yr Ucheldre

Sat, 16 Sep 2023 – Sun, 15 Oct 2023
10:00 – 17:00
The Ucheldre, Holyhead | free

Ymunwch â ni yn yr Ucheldre i ddarganfod twyni tywod trwy arddangosfa newydd.

UK National Meadows Day
A hay meadow in Pembrokeshire with a blue sky

UK National Meadows Day

Online | free

Take part in Plantlife’s National Meadows Day on Saturday 1 July 2023. This year we celebrate the value of our local species-rich grasslands, including meadows.

Ioga Awyr Agored Rhosneigr – Diwrnod Twyni Tywod y Byd
Five people

Am Ddim – Mae Angen Archebu Lle

Ioga Awyr Agored Rhosneigr – Diwrnod Twyni Tywod y Byd

Online | free

Ar Ddiwrnod Twyni Tywod y Byd eleni, ymunwch â ni ac Imogens Yoga Moves ar y twyni am sesiwn ioga awyr agored.