Skip to main content

Ein gwaith ni yng Nghymru

Mae Cymru yn gartref i rai o’n cynefinoedd mwyaf trawiadol ni ar gyfer planhigion gwyllt a ffyngau. Mae gan Plantlife dîm ymroddedig o staff sy’n gweithio ar gyfer eu dyfodol.

A lake in front of mountainous area

Astudiaethau Achos

Natur Am Byth! Pen Llŷn ac Ynys Môn
A close up of a lichen growing on the ground

Natur Am Byth! Pen Llŷn ac Ynys Môn

Cyfle i ddarganfod sut mae prosiect adferiad gwyrdd blaenllaw Cymru, Natur am Byth!, yn helpu i ddatgelu ecoleg ddirgel cen sy'n diflannu.

Ffyngau a ffermio: Siwrnai cap cwyr ar fferm yng Nghymru
Cattle on grassland

Ffyngau a ffermio: Siwrnai cap cwyr ar fferm yng Nghymru

Mae’n dymor y capiau cwyr yn Ystwyth Uchaf ac mae Sheena Duller o Plantlife yn esbonio pam y gall ffyngau a ffermio weithio’n dda gyda’i gilydd.

Cyflwr Planhigion a Ffyngau yng Nghymru 2023
A bright pink orchid flower growing in a meadow

Cyflwr Planhigion a Ffyngau yng Nghymru 2023

Dyma olwg fanylach ar rai o’r penawdau o’r adroddiad, beth maen nhw’n ei olygu i’n rhywogaethau a’n cynefinoedd ni yng Nghymru.

Blog

Meryw ar y Copaon: Fforest Troedfedd o Uchder

Meryw ar y Copaon: Fforest Troedfedd o Uchder

Cyfle i ddarganfod y coetiroedd cam, cnotiog ar gopaon uchaf, gwylltaf Cymru, wrth i Robbie Blackhall-Miles ddatgelu cyfrinachau coetiroedd bach ond hudolus Eryri, sef Meryw a Helyg Bach.

Why the Wild Leek is a Symbol of Wales

Why the Wild Leek is a Symbol of Wales

The Wild Leek has been a symbol of Wales for so long that its stories date back to St David himself.

Mistletoe: Why the Kissing Plant is a Parasite

Mistletoe: Why the Kissing Plant is a Parasite

Discover Mistletoes unusual way of surviving, alongside a host of other fascinating parasitic plants, in this in-depth read.

Wildflowers in pink, purple and yellow among grass in Cae Blaen-dyffryn.
Leave a message

"*" indicates required fields

Swyddi Gwag Presennol

Rheolwr Prosiect Glaswelltiroedd Gwydn

Cyflog:34,980- £37,864

Dyddiad cau: 22 Mai 2023 (9.00am)

Swyddog Prosiect Glaswelltiroedd Gwydn

Cyflog:£30,740- £33,274

Dyddiad cau: 22 Mai 2023 (9.00am)