Skip to main content

Ein gwaith ni yng Nghymru

Mae Cymru yn gartref i rai o’n cynefinoedd mwyaf trawiadol ni ar gyfer planhigion gwyllt a ffyngau. Mae gan Plantlife dîm ymroddedig o staff sy’n gweithio ar gyfer eu dyfodol.

A lake in front of mountainous area

Astudiaethau Achos

Ffyngau a ffermio: Siwrnai cap cwyr ar fferm yng Nghymru
Cattle on grassland

Ffyngau a ffermio: Siwrnai cap cwyr ar fferm yng Nghymru

Mae’n dymor y capiau cwyr yn Ystwyth Uchaf ac mae Sheena Duller o Plantlife yn esbonio pam y gall ffyngau a ffermio weithio’n dda gyda’i gilydd.

Cyflwr Planhigion a Ffyngau yng Nghymru 2023
A bright pink orchid flower growing in a meadow

Cyflwr Planhigion a Ffyngau yng Nghymru 2023

Dyma olwg fanylach ar rai o’r penawdau o’r adroddiad, beth maen nhw’n ei olygu i’n rhywogaethau a’n cynefinoedd ni yng Nghymru.

Cerflun wedi’i ysbrydoli yn lleol wedi’i ddadorchuddio yn SoDdGA Twyni Crymlyn

Cerflun wedi'i ysbrydoli yn lleol wedi'i ddadorchuddio yn SoDdGA Twyni Crymlyn

O'r syniad i'r gosod – yng ngeiriau Hannah Lee, y Swyddog Ymgysylltu â Phobl ar gyfer y Prosiect Twyni Deinamig.

Blog

Beth ydi’r Mwsogl yma: Cynghorion Adnabod i Ddechreuwyr

Beth ydi’r Mwsogl yma: Cynghorion Adnabod i Ddechreuwyr

Yn 2022 wynebodd Lizzie Wilberforce yr her o geisio dysgu adnabod rhai o rywogaethau mwyaf cyffredin Prydain o fwsoglau a llysiau’r afu, ger ei chartref yng ngorllewin llaith a mwsoglyd Cymru.

How to Identify Waxcap Fungi
A red fungi growing in grass

How to Identify Waxcap Fungi

Grasslands like meadows and parks are not just home to wildflowers, they are also an important habitat for waxcap fungi.

Lichen Hunting in the Welsh Marches
A stick covered in lichen

Lichen Hunting in the Welsh Marches

Ever wondered why we need to go out and count rare plants? Meg Griffiths reflects on a summer of lichen hunting for the Natur am Byth! Project.

Wildflowers in pink, purple and yellow among grass in Cae Blaen-dyffryn.
Leave a message

"*" indicates required fields

Swyddi Gwag Presennol

Rheolwr Prosiect Glaswelltiroedd Gwydn

Cyflog:34,980- £37,864

Dyddiad cau: 22 Mai 2023 (9.00am)

Swyddog Prosiect Glaswelltiroedd Gwydn

Cyflog:£30,740- £33,274

Dyddiad cau: 22 Mai 2023 (9.00am)